Angajari 2023-2024

Martie 2024

Concurs ingrijitoare

Noiembrie 2023

Anunt organizare concurs ingrijitoare

Bibliografie si tematica concurs ingrijitoare

Octombrie 2023

Anunt organizare concurs ingrijitoare complet 2023

Bibliografie si tematica concurs ingrijitoare

Septembrie 2023

Anunt organizare concurs PAZNIC

Bibliografie si Tematica concurs PAZNIC

Iulie 2023

Anunt administrator financiar 2023

Mai 2023

Anunt administrator patrimoniu 2023

Martie 2023

Anunț Erasmus+

 

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante pentru ocupare în etapele de transfer pentru RA și pretransfer consimțit, conform art. art. 30 alin. (4) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, aprobată prin OME nr. 6218/2022, sunt următoarele:

 

  1. SĂ NU AIBĂ NICIO SANCȚIUNE DISCIPLINARĂ ÎN ULTIMII CINCI ANI DE ACTIVITATE DIDACTICĂ;
  2. GRADE DIDACTICE ÎN CONCORDANȚĂ CU VECHIMEA EFECTIVĂ LA CATEDRĂ;
  3. RESPONSABIL / MEMBRU ÎN COMISII / COLECTIVE DE LUCRU LA NIVELUL UNITĂŢII;
  4. ABILITĂȚI DE LUCRU CU CALCULATORUL DOVEDITE PRIN DIPLOME / ADEVERINȚE / CERTIFICATUL ECDL – COMPLET;
  5. DOVEZI ALE ABSOLVIRII UNOR CURSURI / MODULE DE PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SPECIALITĂȚII;
  6. CALIFICATIV “FOARTE BINE” ÎN ULTIMII 5 ANI ȘCOLARI.

 

Anunt muncitor (instalator) 2023

Anunt ingrijitor decembrie 2022

Anunt paznic decembrie 2022