Istoric

COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU

Motto:   Cu noi îți construiești viitorul !

Istoric

  • Şcoala a fost înfiinţată în 1873 sub patronajul „Uniunii Constructorilor Români”, organizând cursuri pentru ucenicii și lucrătorii din industria particulară si de stat. În 3 august 1948 – Legea 175 privind reforma învățământului reorganizează învățământul, școala funcționând sub denumirea “Școala medie tehnică de construcții” sub patronajul Ministerului Construcțiilor, având cursuri cu o durată de 4 ani.
  • A funcţionat în mai multe locaţii, în anul 1950 fiind construit localul pe actualul amplasament, profilul şcolii rămânând neschimbat, cu o tradiţie de peste un secol şi jumătate.
  • Urmărind permanent racordarea ofertei curriculare la cererea de pe piaţa muncii, şcoala noastră oferă începând cu acest an şcolar clase cu profil de Servicii având următoarele specializări : Tehnician în gastronomie şi Tehnician în hotelărie.

 

În acest timp Ministerul Construcțiilor a construit localul scolii pe actualul amplasament, Șos. Mihai Bravu nr.428, sub denumirea “Centrul Școlar Profesional de Constructori”.

 

Amplasamentul unității școlare a rămas de atunci neschimbat, Grupul Școlar de Construcții-Montaj “Mihai Bravu” funcționând și în prezent în același sediu.

  • În anul 2009, în urma evaluării Comisiei ministeriale, unitatea școlară a primit denumirea de Colegiul Tehnic “Mihai Bravu”.
  • In anul 2013 – a fuzionat cu Grupul Școlar “Timpuri Noi”, iar în

anul 2014 a fuzionat cu Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu”,

beneficiind astfel de o infuzie valoroasă de cadre didactice și a crescut totodată și numărul elevilor din școala noastră.

  • In anul 2012, în urma evaluării candidaturilor unităţilor de învăţământ preuniversitar

înscrise în competiţia “ŞCOALĂ EUROPEANĂ” – C.T. Mihai Bravu a fost nominalizat pentru o perioadă de 4 ani, fiind clasat pe locul 21 din 100 cu 161 de puncte, în urma activităților și proiectelor la nivel european desfășurate în ultimii 4 ani, atât în școală cât și în colaborare cu școlile și instituțiile specifice din alte tări Europene.

  • Oferta educatională bogată pentru anul școlar 2014-2015 prin înființarea claselor a IX-a cu profil de Servicii – gastronomie si hotelărie – cu predare intensiv limba engleză și limba franceză, a crescut nivelul mediilor de admitere, numeroși elevi cu medii mari solicitând admiterea în aceste clase, la fel ca și clasele cu profil de Știinte ale naturii provenind de la Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu”.
  • De precizat ca unitatea școlară și-a păstrat profilul preponderent tehnic, asigurând pregătirea la cursuri de zi și seral pentru mai multe calificări, și anume : tehnician desenator pentru construcții și instalații, tehnician în construcții și lucrări publice, tehnician instalator pentru construcții, tehnician în instalații electrice, tehnician electromecanic, tehnician pentru întreținere și reparații, tehnician chimist de laborator, învățământ profesional de zi, calificarea: instalator tehnico-sanitare și de gaze; zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar; lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, mecanic de utilaje și instalații în industrie, învățământ postliceal cu calificarea topograf în construcții.
  • De remarcat amplul proces de renovare și reabilitare inițiat în anul 2013 de Primăria sectorului 3, unul din partenerii noștri principali pe plan local, precum și dotarea claselor cu mobilier școlar și echipament electronic modern în cadrul aceluiași program de reabilitare.

În acest fel, anul școlar în curs a adus o valoare în plus atât imaginii liceului cât și beneficiarilor actului educațional prin ridicarea la standarde cât mai apropiate de cele ale Uniunii Europene.