Istoric

 

  • Şcoala a fost înfiinţată în 1873 sub patronajul „Uniunii Constructorilor Români”, organizând cursuri pentru ucenicii și lucrătorii din industria particulară si de stat. În 3 august 1948 – Legea 175 privind reforma învățământului reorganizează învățământul, școala funcționând sub denumirea “Școala medie tehnică de construcții” sub patronajul Ministerului Construcțiilor, având cursuri cu o durată de 4 ani.
  • A funcţionat în mai multe locaţii, în anul 1950 fiind construit localul pe actualul amplasament, profilul şcolii rămânând neschimbat, cu o tradiţie de peste un secol şi jumătate.
  • În acest timp Ministerul Construcțiilor a construit localul școlii pe actualul amplasament, Șos. Mihai Bravu nr.428, sub denumirea “Centrul Școlar Profesional de Constructori”. Amplasamentul unității școlare a rămas de atunci neschimbat, Grupul Școlar de Construcții-Montaj “Mihai Bravu” funcționând și în prezent în același sediu.
  • În anul 2009, în urma evaluării Comisiei ministeriale, unitatea școlară a primit denumirea de Colegiul Tehnic “Mihai Bravu”
  • In anul 2012, în urma evaluării candidaturilor unităţilor de învăţământ preuniversitar înscrise în competiţia “ŞCOALĂ EUROPEANĂ” – C.T. Mihai Bravu a fost nominalizat pentru o perioadă de 4 ani, fiind clasat pe locul 21 din 100 cu 161 de puncte, în urma activităților și proiectelor la nivel european desfășurate în ultimii 4 ani, atât în școală cât și în colaborare cu școlile și instituțiile specifice din alte tări Europene.
  • In anul 2013– a fuzionat cu Grupul Școlar “Timpuri Noi”, iar în anul 2014a fuzionat cu Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu”, beneficiind astfel de o infuzie valoroasă de cadre didactice și a crescut totodată și numărul elevilor din școala noastră.
  • Oferta educatională bogată pentru anul școlar 2014-2015prin înființarea claselor a IX-a cu profil de Servicii – gastronomie si hotelărie– cu predare intensiv limba engleză și limba franceză, a crescut nivelul mediilor de admitere, numeroși elevi cu medii mari solicitând admiterea în aceste clase, la fel ca și clasele cu profil de Știinte ale naturii provenind de la Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu”.
  • Începând cu anul școlar 2018- 2019 ENGIE România, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” au lansat primul program de învățământ profesional dual cu specific energetic din Municipiul București „ENERGIE PENTRU MESERIA MEA”.
  • Învățământul profesional dual este un tip nou de școlarizare profesională care se organizează după termianrea celor opt clase obligatorii la cererea companiilor, în calitatea lor de potențiali angajatori.

Alte parteneriate care se derulează în unitatea noastră școlară pentru calificările profesionale de Bucătar și Ospătar (chelner) – vânzător în unități de alimentație sunt cele încheiate cu  restaurantele CITY GRILL, S.C. Romania Hypermarchet S.A., J.W. Marriotte Bucharest Grand Hotel, Distinct Operations SRL, Bogdan Restaurante SRL, SC Gurmand Events SRL, SC Apolodor SA, SC Viarom SA

  • Avantajele înscrierii în această formă de învățământ sunt multiple: elevii acumulează experiență practică în companie, pot absolvi școala și dobândi o calificare europeană de nivel III, beneficiază de burse profesionale de la stat și de la partenerul economic, iar în cazul în care decid să-și continue studiile se pot înscrie la seral pentru completarea studiilor liceale.