Oferta liceu

treCOLEGIUL TEHNIC ”MIHAI BRAVU”

ȘCOALĂ EUROPEANĂ DIN 2012

 

DE CE SĂ TE ÎNSCRII LA COLEGIUL TEHNIC “MIHAI BRAVU”?

 PENTRU CĂ LA ABSOLVIRE VEI PRIMI

 • CERTIFICAT DE COMPETENŢE PROFESIONALE NIVEL 3-TEHNICIAN
 • CERTIFICAT DE COMPETENŢE LINGVISTICE -NIVEL MEDIU
 • DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2015-2016

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – ZI

CLASA a IX-a

FILIERA TEORETICĂ, PROFIL REAL, INTENSIV ENGLEZĂ

 • Ştiinţe ale naturii – 1 clasă, intensiv engleză

 

FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL SERVICII

 • Tehnician în gastronomie – 1 clasă, intensiv engleză

FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL TEHNIC

 • Tehnician desenator pentru construcții și instalații – 2 clase
 • Tehnician instalator pentru construcții – 1 clasă
 • Tehnician in instalații electrice – 1 clasă, intensiv engleză
 • Tehnician mecanic pentru intreținere şi reparații – 1 clasă
 • Tehnician chimist de laborator – 1 clasă, intensiv franceză

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – SERAL

CLASA a IX-a

 • Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii – 1 clasă, seral
 • Tehnician mecanic pentrtu întreținere și reparații – 1 clasă, seral

CLASA a XI-a

 • Tehnician instalator pentru construcții – 1 clasă, seral

 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI

CLASA a IX-a

Specializare/calificare:

 • Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 1 clasă a IX-a
 • Mecanic de utilaje și instalații în industrie – 1 clasă a IX-a
 • Bucătar – 1 clasă a IX-a
 • Lucrător hotelier – 1 clasă a IX-a

Pregătirea practică a elevilor se desfăşoară în baza Convenţiilor-cadru încheiate cu parteneri de tradiţie: S.C. APOLODOR S.A., S.C. EUROHOTELS INTERNATIONAL S.R.L., S.C. GRUP F S.A.

 

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ DE 2 ANI

Domeniul de pregătire: Construcții, instalații și lucrări publice

Calificarea: Topograf în construcții

jgh