Proiectul Erasmus

Proiectul ERASMUS + în cadrul ACŢIUNII  CHEIE 1 – KA1  de tip VET (formare profesională)

 

INOVARE ȘI DEZVOLTARE PENTRU O EDUCAȚIE PROFESIONALĂ DE CALITATE”

 

Colegiul Tehnic Mihai Bravu beneficiază de Acreditare Erasmus+ în domeniul Educației și Formării Profesionale începând din 01.03.2021 până la 31.12.2027, cod de acreditare 2020-1-RO01-KA120-VET-095378.

Obiectivele acreditării:

Obiectiv 1 : Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 70 de elevi din domeniile Construcții, Instalații și lucrări publice, Electric, Mecanică și Servicii prin efectuarea stagiilor de pregătire practică  în perioada 2021-2027;

Obiectiv 2 : Îmbunătățirea competențelor profesionale și digitale a 30 profesori VET, a tutorilor de practică prin utilizarea metodelor de predare online și a practicilor inovatoare în domeniul formării profesionale;

Obiectiv 3 : Creșterea numărului de parteneriate durabile încheiate cu companii europene și locale (min. 2/an) în vederea realizării unor proiecte de mobilitate de înaltă calitate folosind instrumente ECVET în perioada 2021-2027;

Activitățile care se vor desfășura în cadrul proiectului sunt:

– mobilitatea a 14 elevii ce vor dobândi competențe profesionale, cheie și transversale sporite prin participarea la stagii de pregătire practică timp de 3 săptămâni/an, în condiții specifice locului de muncă;

– 6 Cadre didactice și maiștri instructori VET care predau în domeniile Construcții, Instalații și lucrări publice, Electric, Mecanică și Servicii , își vor îmbunătății competențele profesionale și digitale, competențele de utilizare a metodelor de predare online și a practicilor inovatoare în domeniul formarii profesionale prin participarea la activitățile de „Staff Training Abroad”(Job Shadowing) .